+6

Proje Başlangıç Toplantısı

Proje başlangıç toplantısı 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk olarak idari konuların üzerinden geçildi ve proje programı ile birlikte çalışma planı masaya yatırıldı.

Proje başlangıç toplantısı 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk olarak idari konuların üzerinden geçildi ve proje programı ile birlikte çalışma planı masaya yatırıldı.

Proje çıktılarının temel başarı göstergeleri açısından nasıl değerlendirileceği ve kalite yönetimi yaklaşımı değerlendirildi ve bu süreçler hakkında nasıl ilerleneceğine dair bir plan üzerinde fikir birliğine varıldı.

Teknik konularla ilgili olarak ise aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlandı;

  • Proje 1.Faz/1.Aksiyon (O1/A1): Uluslararası araştırma çalışmaları için metodoloji ve araçların geliştirilmesi (araştırma faaliyetlerine ilişkin taslak anketler ve kılavuzlar). Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) ilkelerine göre bilgi, beceri ve yeterlilikler açısından öğrenme sonuçlarını tanımlayan kılavuzlar ve şablonların geliştirilmesi.
  • Proje 2.Faz/1.Aksiyon (O2 / A1): İkinci fazın (O2) geliştirilmesinde uygulanacak metodolojinin oluşturulması; rol model yapısı ve mantığı ve uygulanacak seçim kriterleri, döngüsel ekonomi iyi uygulamalarının belirlenmesi için kriterler seti.