Logo: chromafor logo
Proje Adı: Metal Döküm Sektöründe Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Yetkinlikler ve Beceriler
Kısaltması: CHROMAFOR
Adres: Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilmektedir.
Proje web sayfası: chromafor.eu
Faaliyet süresi: 1 Ekim 2020 – 31 Mart 2023
Proje Hakkında: CHROMAFOR projesi kapsamında, Avrupa Birliği tarafından ortaya konan döngüsel ve sürdürülebilir iş modellerine geçiş hedefleri çerçevesinde, Avrupa bölgesindeki metal döküm sektörü çalışanlarının mevcut beceri ve yetkinliklerinin döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak yeni bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.
Profesyonel Deneyim: Proje 4 farklı ülkeden (İspanya, Hollanda, İtalya ve Türkiye) 7 kuruluşun oluşturduğu gerekli beceri, yetkinlik ve uzmanlık yelpazesine sahip konsorsiyum tarafından yürütülüyor.
Diller: İngilizce ★★★★★★★
İspanyolca ★★★★★★★
İtalyanca ★★★★★★★
Türkçe ★★★★★★★