Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Bu modül, mevcut durumda kullanılan lineer (doğrusal) ekonomi perspektifinden döngüsel ekonomi ilkelerini her iki ekonomik modeli karşılaştırarak açıklayacaktır. Hem malzeme hem de insan ölçeğinde döngüsel düşünce fikrini oluşturmak için döngüsel ekonomi hakkında çok sayıda kısa örneklere değinecektir. Ayrıca, bu ekonomik model değişimin sağlanması için yeterli olacak mı sorusu irdelenecek. Şu anda sürdürülebilirlik ve döngüsellik temellerini oluşturmadan doğrudan döngüselliğe geçiş işletmeniz için sorunlara neden olabilir.

Eğitim İçeriği

Ek eğitim materyelleri

Öz değerlendirme