Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Giriş videosu

Yeni ekonomik davranışların bütünü olan döngüsel ekonomi ve temel ilkeleri lineer (doğrusal) ekonomi ile karşılaştırmalı olarak tanımlanacaktır.
Döngüsel ekonomi kavramlarının ve temellerinin tanımlandığı bu ünitenin sonunda, bir sonraki ünitedeki ilk grup etkinliği için aşağıdaki örnek vaka analizi videosunu izleyebilirsiniz.