Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Ünite 2

Malzeme ve insan döngüselliği

Giriş videosu

Döngüsellik doğrusal akışların kapatılması ile elde edilebilir. Malzeme ölçeğinde temel olarak yeniden kullan, azalt ve/veya geri dönüştür ilkeleriyle döngüsel ekonomi uygulanabilmektedir. Ayrıca metallerin doğası gereği özellikle geri dönüşüm adımını metallere uygulama ve bu akışı kapatma imkanı çok yüksektir. Ancak, kullanım ömrünü tamamlamış ürünleri ve kullanılmış malzeme israfını azaltmanın bir yolunu bulmamız gerekmektedir. Peki ya insan kaynakları? Bir işletminin en etkin girdisi malzeme olduğu kadar insan kaynağıdır. Bu nedenle döngüsel ekonomi ilkelerinin insan için de uygulanabilir olmasını sağlamak gerekmektedir.