Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Ünite 2

Malzeme ve insan döngüselliği

Video ve faydalı linkler

Bu ünitenin sonunda, bu ünitenin grup etkinlikleri için de malzemelere döngüsellik uygulamak için aşağıdaki videoları izleyin.

Döngüsel ekonomi tabu oyunu etkinliğinden önce lütfen aşağıdaki videoyu bir hatırlatma olarak izleyin:

Yetenek ve çeşitlilik grubu etkinliğinden önce lütfen aşağıdaki videoyu izleyin:

Örnek olarak malzeme döngüselliğine örnek olarak aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: