Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Ünite 3

Döngüsellik değerlendirme kriterleri

Giriş videosu


Döngüsel ekonomiye geçişin kaçınılmaz olduğunu bize dünyadaki tüketim/üretim oranları, doğal kaynak hacimleri ve ekolojik değişimler göstermektedir. Ancak belirli bir geçiş süreci sonrasında döngüsel ekonomiye geçiş mümkün olabilmektedir. Döngüsel bir ekonomik yapıya geçişle birlikte bunun sürdürülebilir hale getirilmesi de önemlidir. Henüz literatürde kesin kabuller bulunmamakla birlikte bu dönüşümün mevcut sistemlere uygun olup olmadığını ve geçişin şu anda işletmeniz için nasıl faydalar sağlayabileceğini gösteren kriterler ve göstergeler bulunmaktadır.