Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Ünite 3

Döngüsellik değerlendirme kriterleri

Referanslar

[1] Camacho-Otero, J., & Ordoñez, I. (2017). 23rd International Sustainable Development Research Society ConferenceAt: Bogota. In Circularity assessment in companies: conceptual elements for developing assessment tools. Bogota. 

[2] González, A., Sendra, C., Herena, A., Rosquillas, M., & Vaz, D. (2021). Methodology to assess the circularity in building construction and refurbishment activities. Resources, Conservation & Recycling Advances, 12, 200051. https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2021.200051 

[3] Screen Lab., (2019), ASSESSMENT CRITERIA FOR CIRCULAR ECONOMY PROJECTS