Modül 1

Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Temel Teknik ve Çevresel Kavramların Oluşturulması

Döngüsel ekonomi ilkelerini ve döngüselliği ayrıntılı olarak incelemeden önce, ekonomik davranışlarımızı tamamen değiştirmeyi hedefleyen bu yeni ekonomik modeli tanıyalım. Döngüsellik söz konusu olduğunda lineer yada doğrusal olan nedir? Lineer akışlar nasıl kapatılır? Buna değer mi?

Öz değerlendirme

Modül 1. Öz değerlendirme sınavı

3R prensipleri nelerdir?

 • Yeniden kullanım, tamir etmek ve geri dönüşüm
 • Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve azaltmak
 • Tamir etmek, geri dönüşüm ve azaltmak
 • Yeniden kullanım, yenileştirmek ve geri dönüşüm

Döngüsel ekonominin tüm amaçlarına ulaşmak için kilit yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygulanan atık yönetim sisteminin sürdürülebilirliği için teorilerin tanımlanması
 • Bir tüketim malzemesini bir üretimin başlangıç malzemesi yapmak
 • Verimliliği artırmak için ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak
 • Yeni kaynaklar aramak

Hangi döngüsel tasarım stratejisi, onarımı kolaylaştırmak için ürünün her parçasını kolayca ayırabilir olmasını ve başka bir ürüne dönüştürmeyi amaçlar?

 • Uyarlanabilirlik ve geliştirilebilirlik
 • Standardizasyon ve uyumluluk
 • Sökmek, ayrıştırmak ve yeni montaj yapmak
 • Bakım ve onarım kolaylığı

I. Plastik paket, dikişsiz paket, termal koruyculu paketler, paket poşetler
II. Paketlenmiş yiyecekler, kağıt ve plastic kutulu yiyecekler
III. Bambu çatal bıçak takımı, ahşap çatal bıçak takımı ve plastic çatal bıçak takımı
Paket servis sipariş ettiğinizde yukarıdakilerden hangileri geri dönüştürülebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • Hepsi

Şişelenmiş su, yaşam döngüsünün hangi aşamasında daha fazla yer tüketir?

 • Ekstraksiyon
 • Proses
 • Paketleme
 • Kullanım ömrü sonu

Aşağıdakilerden hangisi döngüsel ekonomiye geçiş için uygun strateji olamaz?

 • Bir ürünün dayanıklılığını ve kullanım ömrünü standartlaştırmak
 • Atık tesisleri için mikro ölçekli uygulamaları yaygınlaştırmak
 • Modüler tasarımlar oluşturmak
 • Geri dönüşüm için tasarlanmış ürünün geliştirilmesini destekleyen gereksinimleri belirlemek

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketinin sermayesi değildir?

 • Fikri mülkiyet
 • İşgücü
 • Tahviller
 • Emtia stoku

Orta ölçekli insan kaynakları ölçeğinde döngüsel ekonomi için aşağıdakilerden hangisi pratik çözüm olabilir?

 • İş-işçi değişimi
 • Sektörel düzeyde bilirkişi ağının oluşturulması
 • Bilgi birikimin yayılması
 • Tecrübeli çalışanlarda yeni işe başlayan çalışanlara bilgi aktarımı için bir yönetim sistemi kurmak

Döngüsellik değerlendirmesini uygulamak için veri toplamaya yönelik süreci aşağıdaki akışlardan hangisi sağlar?

 • Amacın tanımlanması 🡪 Hedef grubun ölçeklendirilmesi 🡪 Kriterlerin belirlenmesi 🡪 İlkelerin tanımlanması
 • Hedef grubun ölçeklendirilmesi 🡪 Amacın tanımlanması 🡪 Sınır koşulların belirlenmesi 🡪 Anketin hazırlanması
 • Amacın tanımlanması 🡪 İlkelerin tanımlanması 🡪 Grubun ölçeklendirilmesi 🡪 İlkelerin tanımlanması
 • İlkelerin tanımlanması 🡪 Amacın tanımlanması 🡪 Hedef grubun ölçeklendirilmesi 🡪 Kriterlerin belirlenmesi

SCREEN-Lab Değerlendirme Kriterleri’ne göre döngüsellik değerlendirmesi hesaplanmasında üretim, tüketim, bertaraf ve iklim parametrelerinin yanı sıra aşağıdaki parametrelerden hangisi dikkate alınmaktadır?

 • Stok
 • İşgücü
 • Endüstriyel simbiyoz
 • Net iş dengesi

  Bu modülün sertifikasını oluşturmak için lütfen aşağıya isminizi ve soyisminizi giriniz.