Modül 2

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLMESİ İÇİN AVRUPA VE ULUSAL DÜZEYDE İLGİLİ YASALAR, YÖNETMELİKLER VE SERTİFİKALAR

Bir metal dökümhanesini mümkün olduğunca döngüsel yapabilmek için bilinmesi gereken mevzuatlar.

Ünite 1

Döngüsel Ekonomi için Avrupa Birliği Eylem Planı

Ders

Dersi indir