Modül 2

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLMESİ İÇİN AVRUPA VE ULUSAL DÜZEYDE İLGİLİ YASALAR, YÖNETMELİKLER VE SERTİFİKALAR

Bir metal dökümhanesini mümkün olduğunca döngüsel yapabilmek için bilinmesi gereken mevzuatlar.

Ek eğitim materyelleri

Videolar