Ünite 1

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımlarıyla Fikirler ve Kavramlar Arasında Bağlantı Kurma: Dökümhanelerde Çevre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik

Giriş videosu

Bu ünite, metal döküm süreçlerinin temellerini ve dökümhanelerdeki çevre yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri en iyi uygulamalarla birlikte göstermekte ve sürdürülebilirlik noktasında bir bakış açısı kazandırmaktadır. Ayrıca süreç teknolojileri, hava üzerindeki çevresel etkiler ve emisyonların nasıl kontrol edileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Metal döküm sürecinin sistem sınırları bir süreç akışında tanımlanmaktadır.