Modül 4

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ STRATEJİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Ekolojik öz-farkındalık nasıl teşvik edilir ve işletme içindeki döngüsel ekonomi zorluklarıyla karşılaşmak için yaratıcı fikirler nasıl belirlenip sunulur?

Bu modül üç birime ayrılmıştır. İlk olarak, katılımcıların kendi içlerinde, İK yöneticileri ve çalışanlar bazında döngüsel ekonominin tutum ve değerlerini teşvik eden bir ekolojik farkındalığı nasıl oluşturacaklarını ve teşvik edeceklerini kavramaları beklenmektedir.
İkincil olarak, katılımcılar işletmelerinde eko-konseptlerin (“çalışma uygulamaları” ve “çalışma alanlarının” tasarımı) nasıl yönetildiğini inceleyecek ve geleceğin çevresel sorunlarını aşmak ve yeni çevresel fırsatlardan yararlanmak için çalışanların becerilerini değerlendireceklerdir.
Son olarak, bir grup etkinliği aracılığıyla, katılımcılar döngüsel değer fırsatlarını belirlemek için yaratıcı fikirler ve çözümler belirleyecek ve önereceklerdir.
Ana konular:
– Döngüsel inovasyona bağlılık: ekolojik öz farkındalığın nasıl teşvik edileceği.
– Anahtar döngüsel yetenekler: Personeli yeşil beceriler yoluyla döngüsel ekonomiye geçişini nasıl teşvik edebilirim.
– Döngüsel ekonomiye geçişi ve döngüselliği sağlayacak çözümler: Döngüsel ekonomi zorluklarıyla yüzleşmek için yaratıcı fikirlerin nasıl belirleneceği ve önerileceği

Eğitim İçeriği

Ek eğitim materyelleri

Öz değerlendirme