Modül 4

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ STRATEJİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Ekolojik öz-farkındalık nasıl teşvik edilir ve işletme içindeki döngüsel ekonomi zorluklarıyla karşılaşmak için yaratıcı fikirler nasıl belirlenip sunulur?

Öz değerlendirme

Modül 4. Öz değerlendirme sınavı

1.- Aşağıdakilerden hangisi işletmede döngüsel ekonomi stratejisini teşvik etmenin avantajlarından biridir?

 • Orta ve uzun vadede kârlılığın azalması
 • Daha kötü tüketici güveninin oluşması
 • Kaynakları daha verilmi tüketerek önemli tasarruflar oluşturmak
 • Daha az konsantre ve üretken personel

2.- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin ekolojik farkındalık ilklerindendir?

 • Ekosistemlerin korunması, muhafazası ve iyileştirilmesi ile toprağın korunumu
 • Toğrağın korunumu ve toprağa saygı
 • Toğrağın korunması, toprağa saygı ve yerel üreticilere güven
 • Hepsi

3.- Şirket içinde ekolojik farkındalık nasıl teşvik edilir?

 • Örneklerle öncülük etmek
 • Çevre koruma blinci oluşturan küçük aksiyonları günlük rutinlere dahil etmek
 • Ulaşılabilir hedefler koymak
 • Hepsi

4.- Çalışanlar arasında farkındalığı yaygınlaştırmak için aşağıdaki ifadelerden hangileri tamamlayıcıdır?

 • … Çalışanların nasıl motive edileceği çok önemlidir.
 • … Bunu yapmak bazı durumlarda gereklidir.
 • … Ekolojik bilgi oluşturmak için bunu sağlamak gerekli değildir.
 • … döngüsel ekonomiye yönelik tutum ve değerler öncelikli değildir.

5.- Bir endüstriyel ekoloji aşağıdakilerden hangisi ile eşleştirilebilir?

 • …. bir ekosistemin çalışma şeklini taklit etmez.
 • …. endüstriyel faaliyet birbiriyle ilişkilidir
 • …. fabrikalar bağımsız çalışır
 • …. enerji bağımlılığını arttırır.

6.- Endüstriyel ekoloji uzmanları aşağıdakilerden hangisini kontrol etmek durumunda değildir?

 • Enerji taleplerinde oluşan sorunlara çözümler oluşturmak
 • Endüstriyel yapıların ve binaların daha sürdürülebilir olmasını sağlamak
 • Temiz enerji alternatifleri hakkında bilgi birikimini artırmak
 • Zincirin bazı bileşenlerinin, bu üretim sürecini uygulamadaki önemin farkına varmasını sağlamak

7.- Aşağıdakilerden hangisi ekotasarım kriterlerinden biridir?

 • Emisyonları artırmak
 • Malzemeyi artırmak
 • Malzeme ve enerjiyi optimize etmek
 • Yapay ürünlerden elde edilen malzemeleri kullanmak

8.- Aşağıdakilerden hangisi ekotasarım kriterlerinden biridir?

 • taşıma sırasında kompakt hale getirin, tüketimi azaltın ve sınırlayın
 • bilinçsiz bir şekilde servislerin kullanılması
 • emisyonların arttırılması
 • geleneksel teknolojik çözümlerin kullanılması

9.- Bir çalışan aşağıdakilerin hangisini sağlarsa daha esnek çalışmaya sahip olabilir?

 • Güçlü bir destek ağına ihtiyacı yoktur.
 • Açık fikirlidir.
 • İleriye dönük plan yapmaz.
 • Karamsardır.

10.- Belirli çevresel riskleri belirlemek ve değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 • Risk kaynaklarının tanımlanması
 • Risklerin tanımlanması
 • Risk sonuçlarının detaylandırılması
 • Hepsi

  Bu modülün sertifikasını oluşturmak için lütfen aşağıya isminizi ve soyisminizi giriniz.