Modül 5

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİNİN SİSTEMLEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Bir dökümhanenin döngüsellik düzeyi nasıl değerlendirilir, ölçülür ve böyle bir düzeyi iyileştirmek için çözümler nasıl belirlenir?

Bu modül, döngüsel ekonomi uygulamalarını tanıtmak için bir dökümhanede benimsenebilecek teknik çözümlere odaklanır.
Modül, döngüsel ekonomi denetim metodolojilerinin incelenmesiyle başlar.
Denetim sürecini inceledikten sonra döngüsel ekonomi için en ilgili uluslararası denetim standartları tartışılır. Ayrıca, döngüsellik değerlendirmesi için mevcut araçlar sunulmaktadır. Daha sonra dökümhane sektörüne özel döngüsel ekonomi çözümleri tanıtılmaktadır. Bunlar, dökümhane içinde kendiliğinden uygulanabilen çözümler ve paydaşların katılımını gerektiren çözümler olarak ikiyi ayrılmaktadır.
Ana konular:

  • Döngüsel ekonomi denetimi için standartlar
  • Döngüsel ekonomi değerlendirme araçları

    Döküm sektörü için döngüsel ekonomi çözümleri

Eğitim İçeriği

Ek eğitim materyelleri

Öz değerlendirme