Modül 6

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE DÖNGÜSEL DEĞERLERİN PAYLAŞILMASI VE YAYILMASI

Yeşil değerlerinizi işletme içinde ve dışında nasıl görünür kılabilirsiniz?

Ünite 2

Yeşil görünürlük: yeşil değerlerinizi işletme içine nasıl iletebilirsiniz?

Uygulamalar