Modül 6

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE DÖNGÜSEL DEĞERLERİN PAYLAŞILMASI VE YAYILMASI

Yeşil değerlerinizi işletme içinde ve dışında nasıl görünür kılabilirsiniz?

Ek eğitim materyelleri

Videolar