Modül 6

METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE DÖNGÜSEL DEĞERLERİN PAYLAŞILMASI VE YAYILMASI

Yeşil değerlerinizi işletme içinde ve dışında nasıl görünür kılabilirsiniz?

Öz değerlendirme

Modül 6. Öz değerlendirme sınavı

1) Marka itibarı nedir?

 • 1.Çalışanların şirketlerini nasıl algıladıklarıdır
 • 2.Yöneticilerin şirketlerini nasıl algıladıklarıdır
 • 3. Bir markaya, şirkete, ürüne yönelik algılar, değerlendirmeler ve beklentiler bütünüdür.
 • 4. Paydaşların bir şirketi nasıl algıladıklarıdır

2) Yeşil pazarlama nedir?

 • 1. çevre ve işletme arasındaki temas noktası
 • 2. yeşil ürünlerin teşvik edilmesi
 • 3. bir iletişim şekli
 • 4. çevre dostu gibi davranan bir şirket

3) Şirketler için çevresel hesap verebilirlik:

 • 1. Oldukça sinir bozucu
 • 2. Kritikleşen bir durum
 • 3. İlgili olmayan bir şey
 • 4. Sadece iletişime bağlı bir konu

4) Yeşil yıkama ile ne demek istiyoruz?

 • 1. bir şirketin ürünlerinin çevreye ne kadar duyarlı olduğuna dair yanlış bir izlenim veya yanıltıcı bilgi aktarma süreci
 • 2.Yeşil iletişim kurmanın şeffaf bir yolu
 • 3. Şirket politika ve uygulamalarının tüketicilere açıklanması süreci
 • 4. Bir çeşit yeşil pazarlama

5) Yeşil katılım ile ne demek istiyoruz?

 • 1. Firma yönetiminin çevresel konulara dahil olması
 • 2. Olay örgüsüne dayalı bir hareket
 • 3. Paydaşların ekolojiye katılımı
 • 4. Çalışanların çevresel kaygılara ve şirketlerinin yeşil geçişlerine ve değişikliklerine katılımı.

6) İletişimde 3 soru nedir?

 • 1. Nerede Kimin İradesi
 • 2. Ne İstersen
 • 3. Olmayacak
 • 4.Kim Ne Neden

7) Dış hedefler kimler tarafından oluşturulmaktadır?

 • 1. Ürün satın alan insanlar
 • 2.İletişim yoluyla ulaşılan herkes
 • 3. Alıcılar, karar vericiler, Etkileyenler, diğer paydaşlar
 • 4. Gelecekteki alıcılar, beklentiler

8) İç iletişimden ne anlıyoruz?

 • 1.Yönetim arasında resmi iletişim
 • 2.Örgüt içi her türlü iletişim faaliyeti
 • 3. Yönetimden çalışanlara yönelik bir faaliyet
 • 4. Çalışanlar arasında resmi olmayan iletişim

9) Dijital kanallarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

 • 1. Kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlar
 • 2. Mesajları özelleştirme imkanı verir
 • 3. Tüm hedeflere ulaşılabilir
 • 4. Daha ucuzdurlar

10) Dahili iletişimde e-posta kullanmanın bazı dezavantajı nedir?

 • 1. önceliklendirmede zorluk, dolan gelen kutuları
 • 2.Gizlilik sorunları
 • 3.Güvenlik sorunları
 • 4.herkese ulaşmada zorluklar

  Bu modülün sertifikasını oluşturmak için lütfen aşağıya isminizi ve soyisminizi giriniz.